Western Union       
WESTERN UNION

88

| System przekazów Western Union Money Transfer |

Przekazy pieniężne – Western Union przeznaczone są dla osób prywatnych

Bank Spółdzielczy w Goworowie posiada w swojej ofercie bardzo szybki i łatwy sposób na bezpieczne przesyłanie pieniędzy w obrocie krajowym  za pośrednictwem WESTERN  UNION. 

SZYBKOŚĆ

Pieniądze można otrzymać dosłownie w kilkanaście minut po ich wysłaniu. Western Union stosuje zaawansowaną technologię elektroniczną , która umożliwia natychmiastowe wypłacanie pieniędzy w 200 krajach na całym świecie.

BEZPIECZEŃSTWO

Pieniądze wypłacane są szybko i tylko osobie, dla której są przeznaczone. Zabezpieczenie stanowi specjalny komputerowy system ( unikalny numer kontrolny transakcji oraz hasło wybrane przez klienta)

 WYSYŁANIE PIENIĘDZY

Aby wysłać pieniądze należy zgłosić się do Banku Spółdzielczego w Goworowie, wypełnić formularz wpłaty oraz powiadomić adresata o dokonaniu przekazu.

 OTRZYMYWANIE PIENIĘDZY

Po otrzymaniu powiadomienia od osoby przesyłającej pieniądze należy zgłosić się placówki Banku Spółdzielczego w Goworowie z dowodem tożsamości oraz wypełnić formularz wypłaty.

Formularz WYPŁATA powinien zawierać:

  • imię i nazwisko adresata,
  • imię i nazwisko nadawcy wraz z jego numerem telefonu,
  • spodziewaną kwotę przekazu,
  • miejsce nadania przekazu,
  • numer MTCN.

Wypłata następuje w walucie polskiej tj. PLN.

Western Union to światowy lider na rynku szybkich międzynarodowych przekazów pieniężnych. Klienci mogą łatwo i bezpiecznie przekazać pieniądze. Jest to największa sieć placówek świadczących międzynarodowe przekazy pieniężne.