Wskaźniki referencyjne       

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniadza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia artytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka Wibor jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBOR i WIBID, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/