Odroczenia kredytów

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Goworowie opracował działania pomocowe dla Klientów, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa. Umożliwiamy bezpłatne odroczenie spłaty rat kapitałowych w przypadku Klientów Indywidualnych na okres do 3 miesięcy, natomiast w przypadku rolników i przedsiębiorców - odroczenie do 3 miesięcy rat kapitałowych (w uzasadnionych przypadkach - 6 miesięcy).

101

 

Wniosek o wakacje kredytowe Klient Indywidualny

101

 

Wniosek o zawieszenie spłat - Klient Instytucjonalny