O Banku        Władze Banku       
Władze Banku
ZARZĄD BANKU W GOWOROWIE

Zarząd Banku

Lucyna Lewicka - Prezes Zarządu

 Zofia Napiórkowska - Wiceprezes Zarządu

 Elżbieta Kapuścińska - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Banku

Józef Dumała - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Jasionek - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Dobkowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Wiesław Choromański - Członek Rady Nadzorczej

Stefan Czartoryski - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Iwański- Członek Rady Nadzorczej

Wanda Paprocka - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Wojciechowicz - Członek Rady Nadzorczej