Oferta dla przedsiębiorstw        Kredyty        Kredyt inwestycyjny       
Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcynp. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego itp.

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy, które mają wynosić minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia  (bez VAT) oraz mają być udokumentowane.