Poniedziałek 16 Września 2019
Kamili, Edyty
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-40-17
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
OPROCENTOWANIA        Klienci indywidualni       
KLIENCI INDYWIDUALNI - OSOBY FIZYCZNE
Kredyty konsumenckie Stopa procentowa
Kredyt konsumencki detaliczny 9,00%
Kredyt ekspres 9,50%
Kredyt konsolidacyjny 7,00%
Kredyt na zakup pojazdów 9,00%
Kredyt konsumencki detaliczny udzielany od 01.03.2015r. 9,00%
Kredyt konsumencki "Bezpieczna gotówka" 9,00%
Uniwersalny kredyt hipoteczny 5,00%

 

 

Kredyty gotówkowe w rachunku oszczędnościowym POL-KONTO
 (zmienna stopa procentowa)

Stopa procentowa
Kredyt odnawialny dla posiadaczy "Pol-konto" 8,00%
Debety w ror "Pol-konto 9,00%

 

Kredyty konsumenckie okazjonalne udzielane od 15.02.2016 r. (stała stopa procentowa) Stopa procentowa
Kredyt gotówkowy "wiosenny" 8,60%
Kredyt gotówkowy "letni" 8,60%
Kredyt gotówkowy "jesienny" 8,60%
Kredyt gotówkowy "mikołajkowy" 6,00%
Kredyt gotówkowy "wielkanocny" 6,00%
Kredyt gotówkowy "zimowy" 8,60%

 

Kredyty na cele mieszkaniowe Stopa procentowa
Kredyt mieszkaniowy "Moje mieszkanie" 5,50%
Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom" 5,50%
Kredyt na "remont" 6,50%

 

Kredyty na kolektory Stopa procentowa
Kredyty na kolektory słoneczne dla konsumentów BS Goworowo 8,00%

 

Kredyty przeterminowane
Kredyt/zadłużenie przeterminowane (stosowane dla umów zawartych do dnia 31.12.2015r.) 4-krotność stopy lombardowej NBP zmienna
Kredyt/zadłużenie przeterminowane (stosowane dla umów zawartych od dnia 15.01.2015r.) 2-krotność odsetek ustawowych za opuźnienie zmienna
Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5.5 p.p. (art. 481 kc)

Data ostatniej aktualziacji: 2017-04-06

powrót