Niedziela 21 Lipca 2019
Andrzeja, Wiktora
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-40-17
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
OPROCENTOWANIA        Rolnicy Indywidualni       
ROLNICY INDYWIDUALNI
KREDYTY DLA ROLNIKÓW
Kredyty preferencyjne z dopłatami AR i MR Stopa procentowa
Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęską - linia nKI Oprocentowanie zgodnie z wytycznymi AR i MR
Kredyty udzielane w ramach linii kredytowej n IP według zawartej umowy
Kredyty udzielane w ramach linii kredytowej n BR, Niz., n MR, według zawartej umowy

 

Kredyty pomostowe "Unia Biznes i "Unia Super Biznes" na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej
Kredyt Stopa procentowa
Kredyty pomostowe dotyczące finansowania przedsięwzięć funduszami strukturalnymi 6,95%
Kredyty inwestycyjne dla rolników korzystających z funduszy pomocowych PROW udzielone od dnia 25.07.2016r. 4,00%

 

Inne kredyty komercyjne dla rolnictwa
Kredyt Stopa procentowa
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 5,00%
Kredyt w rachunku bieżącym 8,50%
Kredyt obrotowy komercyjny na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 6,00%
Kredyt inwestycyjny 5,85%
Kredyt inwestycyjny na budowę i modernizację budynkow gospodarczych 5,00%
Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi 5,70%
Kredyt obrotowy AGRO-KREDYT 7,15%
Kredyt obrotowy komercyjny "suszowy" 5,30%
Kredyt na dobry początek 7,50%
Debet dopuszczalny 8,50%
Kredyt "szybka inwestycyjna" AGRO 7,15%
Kredyt płatniczy 9,00%
Kredyt rewolwingowy 8,50%
Kredyt na zakup używanego sprzętu 7,50%
Kredytowa linia hipoteczna 7,00%
Pożyczka 9,00%
Kredyt inwestycyjny na zakup nowego sprzętu rolniczego 5,00%

 

Kredyty przeterminowane

Kredyt/zadłużenie przeterminowane (stosowane dla umów zawartych do dnia 31.12.2015r.)

4-krotność stopy lombardowej NBP

zmienna

Kredyt/zadłużenie przeterminowane (stosowane dla umów zawartych od dnia 15.01.2016 r.)

2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie

zmienna

Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5.5 p.p.(art. 481 kc)

Data ostatniej aktualziacji: 2017-04-06

powrót