Niedziela 21 Lipca 2019
Andrzeja, Wiktora
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-40-17
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
OPROCENTOWANIA        Przedsiębiorstwa       
KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Kredyt Stopa procentowa
Kredyt na finansowanie działalności gospodarczej 8,50%
Debet dopuszczalny 8,50%
Kredyt szybka inwestycja 8,50%
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 8,50%
Kredyt w rachunku bieżącym 8,50%
Kredyt płatniczy 9,00%
Kredyt rewolwingowy 8,50%
Kredyt inwestycyjny 5,85%
Kredytowa linia hipoteczna 7,00%
Kredyt na dobry początek 7,00%
Pożyczka 9,00%
Kredyt inwestycyjny na budowę i modernizację budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą 5,45%

 

 

Kredyty przeterminowane

Kredyt/zadłużenie przeterminowane (stosowane dla umów zawartych do dnia 31.12.2015r.)

4-krotność stopy lombardowej NBP

zmienna

Kredyt/zadłużenie przeterminowane (stosowane dla umów zawartych od dnia 15.01.2016 r.)

2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie

zmienna

Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5.5 p.p.(art. 481 kc)

Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-06

powrót