Niedziela 21 Lipca 2019
Andrzeja, Wiktora
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-40-17
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
OPROCENTOWANIA        Klienci indywidualni       
KLIENCI INDYWIDUALNI - OSOBY FIZYCZNE
Rachunki oszczędnościowe, płatne na każde żądanie
Wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową 0,10%
Środki na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-KONTO 0,25%
Wkłady oszczędnościowe SKO 0,30%

 

Lokaty terminowe w złotych potwierdzone książeczką oszczędnościową
Lokata   1 miesięczna 0,30%
Lokata   2 miesięczna 0,35%
Lokata   3 miesięczna 0,55%
Lokata   6 miesięczna 0,80%
Lokata   9 miesięczna 0,85%
Lokata  12  miesięczna 1,25%
Lokata  24 miesięczna i dłuższa 1,90%

 

Lokaty oszczędnościowe PROGRES  w złotych  na okres 12 miesięcy

Lokata na 1 miesiąc 0,50%
Lokata na 2 miesiące 0,80%
Lokata na 3 miesiące 1,00%
Lokata na 4 miesięcy 1,10%
Lokata na 5 miesięcy 1,20%
Lokata na 6 miesięcy 1,30%
Lokata na 7 miesięcy 1,40%
Lokata na 8 miesięcy 1,50%
Lokata na 9 miesięcy 1,70%
Lokata na 10 miesięcy 1,80%
Lokata na 11 miesięcy 2,00%
Lokata na 12 miesięcy 2,50%

 

Lokata oszczędnościowa DOPŁATA
lokata oszczędnościowa DOPŁATA 1,70%

 

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat powyżej:

49.999,00 zł do 500.000,00 zł podwyższa się o 0,80 %.

500.001,00 zł podwyższa się o 1,00%

Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-06

powrót