Poniedziałek 16 Września 2019
Kamili, Edyty
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-40-17
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
OPROCENTOWANIA        Rolnicy Indywidualni       
ROLNICY INDYWIDUALNI
Rachunki oszczędnościowe, płatne na każde żądanie

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bieżących i pomocniczych

   0,25%

 

Lokaty oszczędnościowe Standard w złotych
Lokata 1 miesięczna 0,30%
Lokata 2 miesięczna 0,35%
Lokata 3 miesięczna 0,55%
Lokata 6 miesięczna 0,80%
Lokata 9 miesięczna 0,85%
Lokata 12 miesięczna 1,25%
Lokata 24 m-czna i dłuższa 1,90%

 

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat powyżej:

49.999,00 zł do 500.000,00 zł podwyższa się o 0,80 %.

500.001,00 zł podwyższa się o 1,00%

Data ostatnie aktualizacji: 2017-04-06

powrót