Niedziela 21 Lipca 2019
Andrzeja, Wiktora
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-40-17
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
OPROCENTOWANIA        Samorząd terytorialny       
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rachunki oszczędnościowe

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bieżących i pomocniczych w tym:

Samorządy terytorialne (według ustaleń indywidualnych z Gminami)

  0,1%

 

Lokaty oszczędnościowe Standard w złotych
Lokata 1 miesięczna 0,30%
Lokata 2 miesięczna 0,35%
Lokata 3 miesięczna 0,55%
Lokata 6 miesięczna 0,80%
Lokata 9 miesięczna 0,85%
Lokata 12 miesięczna 1,25%
Lokata 24 m-czna i dłuższa 1,90%

 

LOKATA O/N
Jednodniowa lokata oprocentowanie stałe w oparciu o wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym.

 

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat powyżej:

49.999,00 zł do 500.000,00 zł podwyższa się o 0,80 %.

500.001,00 zł podwyższa się o 1,00%

Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-06

powrót