O Banku        Wizja Banku       
Wizja Banku

              Bank Spółdzielczy w Goworowie opierający działalność bankową o polski lokalny kapitał, pozostanie własnością członków korzystających z jego usług. Bezpieczeństwo finansowe zapewni stały przyrost kapitałów własnych z zysków na efektywnej i rozwijającej się działalności obu placówek, wyposażonych w nowoczesne urządzenia, stosujących najlepsze technologie oraz zatrudniających profesjonalnych pracowników. Bank Spółdzielczy będzie zwiększał swój udział w rynku usług bankowych oferując nowoczesne usługi na konkurencyjnych warunkach, podejmując ryzyko w stopniu nie zagrażającym jego działalności i współdziałając z MBR, BS będzie prowadził działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska, współdziałając z innymi spółdzielniami i organizacjami.