O Banku        Misja Banku       
Misja Banku

           Misją Banku, działającego w oparciu o polski kapitał swych członków na terenie gmin i miast powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego, jest świadczenie pełnego zakresu usług bankowych, przyczyniając się do pomnażania korzyści członków i klientów oraz stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego.

           Strategią działania Banku Spółdzielczego w Goworowie jest:

  • Umacnianie uniwersalnego charakteru Banku
  • Specjalizacja w kompleksowej obsłudze rolnictwa, przemysłu handlu w gminach wiejskich
  • Kompleksowa obsługa samorządów gmin
  • Zwiększenie udziału w obsłudze gospodarstw domowych
  • Profesjonalna obsługa klientów.

            Strategia Banku zorientowana jest na stały rozwój i umacnianie ekonomiczne Banku, ma też zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w nowych warunkach, jakie niesie przyszłość.