Wtorek 18 Czerwca 2019
Elżbiety, Marka
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-40-17
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
O Banku        Władze Banku       
Władze Banku
ZARZĄD BANKU W GOWOROWIE

Zarząd Banku

Lucyna Lewicka - Prezes Zarządu

 Zofia Napiórkowska - Wiceprezes Zarządu

 Elżbieta Kapuścińska - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Banku

Józef Dumała - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Jasionek - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Dobkowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Witold Gerwatowski - Członek Rady Nadzorczej

Janusz Gocłowski - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Laskowski - Członek Rady Nadzorczej

Wanda Paprocka - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Wojciechowicz - Członek Rady Nadzorczej