Poniedziałek 16 Września 2019
Kamili, Edyty
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-40-17
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
OPROCENTOWANIA        Kredyty przeterminowane       
Kredyty przeterminowane

Kredyty przeterminowane

Kredyt/zadłużenie przeterminowane (stosowane dla umów zawartych do dnia 31.12.2015r.)

4-krotność stopy lombardowej NBP

zmienna

Kredyt/zadłużenie przeterminowane (stosowane dla umów zawartych od dnia 15.01.2016 r.)

2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie

zmienna

Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5.5 p.p.(art. 481 kc)

powrót