Komunikaty       
Komunikaty

 <  1  2  [3]  >    >> 

2021.06.30 12:07

AKTUALIZACJA

 

Ważne 500+, SDS Tarcza_PFR

 

Prace serwisowe - brak możliwości składania wniosków od 15:30, 30 czerwca do 0:45, 1 lipca.

2021.06.18 09:12

KOMUNIKAT!!!!!!

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie, działając na podstawie § 22 Statutu Banku zawiadamia Członków Banku o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli na dzień 23 czerwca 2021 r. o godz.10.30, które odbędzie się w Restauracji ,, Relaks” w Goworowie przy ul. Rynek 4.

 

2021.06.04 10:49

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych w dniu 04.06.2021 (piątek) od 20:00 do 24:00 (4 godziny) mogą wystąpić problemy z łącznością w bankomatach ,w bankowości elektronicznej oraz dostępem do strony internetowej Naszego Banku.

Za utrudnienia przepraszamy

2021.05.18 12:19

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOWSTWA

101

 

Informacja dla członków Banku Spółdzielczego

 

2021.04.28 07:42

Proces umarzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

• zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,

• wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,

• pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,

• na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

2021.04.01 13:51

KOMUNIKAT ZUS

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS –nowa nazwa wniosku

Od 27 marca, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, zmieniła się nazwa wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Nowy symbol wniosku to EZP (wcześniej ER-WZD-01). Służy on do zgłoszenia zmiany danych osobowych i adresowych oraz sposobu wypłaty świadczeń.

Nowy wniosek ma uproszczoną formę. Dzięki temu jego wypełnienie jest łatwiejsze.

Udostępniony, nowy wniosek EZP służy do zmiany danych osób, które pobierają świadczenia w ZUS. Mogą z niego korzystać:

• osoby, którym zmieniły się dane osobowe,

• osoby, które zmieniły swoje dane adresowe,

• osoby, które chcą otrzymywać swoje świadczenie na rachunek w banku,

• osoby, które chcą zmienić wcześniej podany w ZUS numer rachunku bankowego.

Wniosek EZP jest dostępny w NA STRONIE ZUS w zakładce [Ogólny], [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca]. Można go wyszukać i utworzyć na trzy sposoby – w menu bocznym w zakładce:

• [Dokumenty i wiadomości]>[Dokumenty robocze],

• [Usługi] lub

• [Panel świadczeniobiorcy] > [Moje dane] > [Zgłoszenie zmiany danych] – jeśli jesteś świadczeniobiorcą.

Wypłata świadczeń z ZUS na konto bankowe to wygodny i bezpieczny sposób otrzymywania świadczeń. Już blisko 75 proc. klientów ZUS pobiera swoje świadczenia emerytalno-rentowe na rachunek w banku. Oznacza to, że ponad 6 mln świadczeniobiorców otrzymuje pieniądze za pośrednictwem przelewu na osobisty rachunek. Gwarantuje to szybkie i terminowe otrzymywanie świadczeń bez konieczności wychodzenia z domu.

Więcej informacji o korzyściach z pobierania świadczeń z ZUS na konto bankowe dostępnych jest na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.