Komunikaty       
Komunikaty

 <<    <  4  [5]  6  >    >> 

2021.05.18 12:19

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOWSTWA

101

 

Informacja dla członków Banku Spółdzielczego

 

2021.04.28 07:42

Proces umarzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

• zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,

• wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,

• pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,

• na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

2021.04.01 13:51

KOMUNIKAT ZUS

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS –nowa nazwa wniosku

Od 27 marca, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, zmieniła się nazwa wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Nowy symbol wniosku to EZP (wcześniej ER-WZD-01). Służy on do zgłoszenia zmiany danych osobowych i adresowych oraz sposobu wypłaty świadczeń.

Nowy wniosek ma uproszczoną formę. Dzięki temu jego wypełnienie jest łatwiejsze.

Udostępniony, nowy wniosek EZP służy do zmiany danych osób, które pobierają świadczenia w ZUS. Mogą z niego korzystać:

• osoby, którym zmieniły się dane osobowe,

• osoby, które zmieniły swoje dane adresowe,

• osoby, które chcą otrzymywać swoje świadczenie na rachunek w banku,

• osoby, które chcą zmienić wcześniej podany w ZUS numer rachunku bankowego.

Wniosek EZP jest dostępny w NA STRONIE ZUS w zakładce [Ogólny], [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca]. Można go wyszukać i utworzyć na trzy sposoby – w menu bocznym w zakładce:

• [Dokumenty i wiadomości]>[Dokumenty robocze],

• [Usługi] lub

• [Panel świadczeniobiorcy] > [Moje dane] > [Zgłoszenie zmiany danych] – jeśli jesteś świadczeniobiorcą.

Wypłata świadczeń z ZUS na konto bankowe to wygodny i bezpieczny sposób otrzymywania świadczeń. Już blisko 75 proc. klientów ZUS pobiera swoje świadczenia emerytalno-rentowe na rachunek w banku. Oznacza to, że ponad 6 mln świadczeniobiorców otrzymuje pieniądze za pośrednictwem przelewu na osobisty rachunek. Gwarantuje to szybkie i terminowe otrzymywanie świadczeń bez konieczności wychodzenia z domu.

Więcej informacji o korzyściach z pobierania świadczeń z ZUS na konto bankowe dostępnych jest na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

2021.03.31 08:15

KOMUNIKAT !!!!

Uwaga na próby wyłudzenia poufnych danych przez telefon - podszywanie się pod pracowników Banku groźne!

Ostrzegamy przed przestępcami podającymi się za pracowników banku. Osoby te przez telefon wyłudzają poufne dane dotyczące haseł, kodów PIN/SMS. Jak to robią? Informują rozmówcę, że dane te potrzebne są do zwiększenia bezpieczeństwa lub przeprowadzany jest test działania bankowości. Przestępcy mogą korzystać z techniki tzw. spoofingu numeru telefonu, w taki sposób, by w Waszym telefonie wyświetlił się numer infolinii Banku lub zaufanego pracownika Banku! Dla uwiarygodnienia swojej legendy mogą podawać się za pracowników IT lub bezpieczeństwa.

W rzeczywistości celem oszustów jest m.in. zdobycie danych do logowania/narzędzia autoryzacyjnego lub innych cennych danych, które nie powinny być upublicznione osobom postronnym!

Przypominamy, że pracownik Banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o podanie haseł dostępu, kodów PIN/SMS lub innych danych pozwalających na dokonanie transakcji. Pracownik również w rozmowie telefonicznej nie poprosi o instalację jakiegokolwiek oprogramowania na Twoim komputerze lub telefonie.

W przypadku, gdy: - odbierzesz podejrzany telefon od osoby podającej się za pracownika banku,

- masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego lub innych danych,

- podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie, skontaktuj się z bankiem!

Pamiętaj

- nie podawaj nigdy przez telefon nadmiarowych informacji, nie zdradzaj szczegółów swoich transakcji. Jeżeli masz wątpliwości - skontaktuj się osobiście z placówką Banku lub zadzwoń do nas na znany Tobie numer telefonu (koniecznie wybierz numer ręcznie, najlepiej korzystając z innego urządzenia).

2021.03.30 10:39

wielkanoc2021.jpg

2021.02.25 10:43

Moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa obowiązujące od 22.02.2021r

101

 

Moratorium - działania pomocowe obowiązujące od 22.02.2021r