Komunikaty       
Komunikaty

 <<    <  4  [5]  6  >    >> 

2016.05.17 13:26

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Goworowie informuje o możliwości wydania przez Klienta do jego indywidualnych rachunków dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści ar. 56 ustawy – Prawo bankowe, tj. o: dopuszczalnej wysokości zadysponowanej kwoty, rodzaju rachunków, do których możliwe jest złożenie dyspozycji (tj. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej), oraz o skutku złożenia dyspozycji (wypłata przez Bank określonej kwoty osobie/osobom wskazanym w dyspozycji), jak również o tym, że zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję oraz o tym, że osobą/osobami wskazaną/wskazanymi w dyspozycji (zapisobiorcą/zapisobiorcami) mogą być: małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Oświadczenie

2016.05.16 22:40

Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie z dnia 11 maja 2016 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie informuje, że w dniu 11maja 2016 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli na którym oceniono działalność Banku za 2015 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej w kwocie złotych 544.164,45 w następujący sposób:

Zysk brutto za 2015 rok                                                                    544.164,42 zł

 • podatek dochodowy za 2015 r.                                             - 97.915,00 zł
 • podatek dochodowy odroczony                                            - 28.138,00 zł

Zysk netto do podziału  przeznacza na                                             418.111,42 zł

 • fundusz zasobowy                                                                418.111,42 zł

 

 

                                                                              Zarząd BS w Goworowie

2016.04.22 09:24

SZANOWNI PAŃSTWO,

113

2016.04.22 09:13

 


ZASADY bezpieczeństwa dostępu i wykonywania transakcji:

 • połączenie z internetem musi być bezpieczne (unikaj łączenia się z publicznej sieci wi-fi)

  116

 • trzeba uważać na fałszywe certyfikaty bezpieczeństwa np. rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej.

 • należy zawsze korzystać z aktualnych wersji systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego i przeglądarki internetowej)

 • system antywirusowy powinien być chroniony przed przychodzącym spamem. Wiadomości e-mail to jedna z najpopularniejszych dróg jaką mogą do systemu pocztowego trafić poufnych danych.

 • nie należy logować się do systemu IB korzystając z odnośników otrzymanych pocztą elektroniczną lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku.

 • należy unikać logowania z komputerów do których dostęp mają również inne osoby np. w kawiarniach lub u znajomych.

 • zalecane jest ręczne wpisywanie danych do zlecenia przelewu np. numerów rachunków metodą kopiuj/wklej.

 • nie należy instalować oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł na komputerze z którego korzysta się z bankowości internetowej.

 • należy zawsze kończąc pracę z systemem Bankowości internetowej korzystając z polecenia WYLOGUJ.

 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania Bankowości internetowej lub stwierdzenia utraty środków należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.

2016.04.18 20:04

Szanowni Klienci,

Miło nam poinformować, że Bank Spółdzielczy w Goworowie po raz kolejny otrzymuje Nominację do Godła Liderów Bankowości Spółdzielczej.

112

2015.12.17 13:58

SZANOWNI  PAŃSTWO!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (Czwartek - Wigilia) Bank Spółdzielczy w Goworowie

i Oddział Banku w Troszynie będzie nieczynny.

Zlecenia wysłane poprzez Home Banking w dniu 24.12.2015 r. po godzinie 1200 zostaną rozliczone w dniu 28.12.2015 r. (poniedziałek).

W dniu 31.12.2015 r. (Czwartek) dokumenty rozliczeniowe wychodzące będą przyjmowane do realizacji do godz. 1200

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Komentarze (1)