Komunikaty       
Komunikaty

 <<    <  4  5  [6]  >    >> 

2020.04.29 08:16

Szanowni Państwo!!!

Informujemy, że w weekend 02-03.05.2020 r. planowane są prace sewisowe.

Zgodnie z planem prace rozpoczną się w dniu 02.05.2020r. (sobota) o godzinie 14.00 i  zakończą się ok. godz. 5.00 w dniu 03.05.2020 (niedziela).

  • Nie będzie możliwości obsługi kart płatniczych w Bankowości Elektronicznej e25 .
  • Dostępna w portalu Kartosfera opcja zastrzeżenia karty, będzie musiała być wykonana za pośrednictwem Infolinii.
  • Autoryzacje transakcji wykonywanych kartami płatniczymi będą dokonywane przez IT Card na podstawie sald awaryjnych.

Za utrudnienia przepraszamy

2020.04.23 14:07

INFORMACJA I ZALECENIA DLA KLIENTÓW W ZWIAZKU Z KORONAWIRUSEM

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Naszym Banku do niezbędnego minimum.

W zastępstwie osobistych wizyt zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami – telefonicznego lub mailowego (sekretariat@bsgoworowo.pl).

Rekomendujemy:

- realizowania płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną Internet Banking oraz bankowość mobilną „Nasz Bank”

- wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych z użyciem konta,

- w celu pobrania gotówki korzystania przede wszystkim z bankomatów

Prosimy, na obsługę poczekać przed placówką – to konieczne i powszechne środki ostrożności.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GOWOROWIE

2020.04.22 11:05

DZIAŁANIA POMOCOWE DLA KLIENTÓW

Szanowni Klienci,

Informujemy, że wdrożliśmy mechanizm umożliwiający zawieszenie spłaty kredytów (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Opcja zawieszenia spłaty kredytu będzie dostępna dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemia koronawirusa.

Wnioski można skladać w placówkach Banku, badź drogą elektroniczną na adres: sekratariat@bsgoworowo.pl. Wnioski będa rozpatrywane bezpłatnie. 

Wnioski do pobrania na naszej stronie głównej Banku w zakładce: ODROCZENIE KREDYTÓW COVID - 19

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie

2020.04.21 12:30

Komunikat dot. uruchomienia serwisu internetowego dla Klientów Banków Spółdzielczych nt. działań pomocowych

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

Serwis dostępny jest pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/

Strona obejmuje 4 działy:

Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych – informacje o zakresie działań pomocowych, z jakich może skorzystać Klient indywidualny i instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS

Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR – informacje o zakresie wsparcia przedsiębiorców udzielonego przez instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów

Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych

Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

2020.04.09 11:39

maxresdefault.jpg

2020.04.07 12:12

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRANSAKCJI KARTOWYCH ZBLIŻENIOWYCH

W celu ograniczenia kontaktu fizycznego podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca br. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100 zł.

Od 20 marca br. klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany. Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na kwotę 60 zł w jednym sklepie klient zostanie poproszony o PIN, podczas gdy w innym nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

Ponadto podkreślamy, że zwiększenie limitu na transakcję zbliżeniową do kwoty 100 zł nie naraża klienta na większe ryzyko, gdyż nadal obowiązuje limit transakcji zbliżeniowych - tzw. kumulatywny, czyli ochrona klienta na wypadek utraty karty i realizowania transakcji przez osoby nieupoważnione pozostaje bez zmiany.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie