Komunikaty       
Komunikaty

 <<    <  4  5  [6]  >    >> 

2015.10.06 13:21

         Bank Spółdzielczy w Goworowie informuje, że w dniu 17.10.2015r. (sobota) planowane są prace serwisowe z modyfikacją infrastruktury sieciowej Banku.

Planowane rozpoczęcie prac – ok. godz. 2400 w sobotę 17.10.2015r. i zakończenie ok. godz. 800 rano w sobotę 17.10.2015r.

Prace będą miały wpływ na niedostępność wszystkich usług świadczonych przez Bank BPS. Będą niedostępne wszystkie systemy Banku BPS S.A. W tym bankomaty oraz system bankowości internetowej E25, karty bankomatowe będą autoryzowane w trybie off - line.

Za wszelkie utrudnienia  przepraszamy!

2015.10.01 15:12

Departament informatyki informuje, że w dniu 01.10.2015r. planowane są prace serwisowe związane z modyfikacją infrastruktury sieciowej Banku .

Planowane rozpoczęcie prac ok. godz. 2100 w dniu 01.10.2015r. i zakończenie ok. godz. 2400 w dniu 01.10.2015r.

Planowane prace nie powinny wpłynąć na ciągłość działania systemów i usług świadczonych przez Bank BPS SA .

2015.08.27 11:24

103

2015.05.25 17:26

           Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie uprzejmie informuje, że w dniu 22 maja 2015 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku, na którym oceniono działalność Banku za 2014 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 906.839,65 złotych brutto w następujący sposób:

Zysk finansowy brutto                                                       906.839,65 złotych

Podatek dochodowy bieżący                                             182.955,00 złotych

Podatek dochodowy odroczony                                            2.051,00 złotych

Zysk netto do podziału przeznacza się na                         725.935,65 złotych

Fundusz zasobowy w kwocie                                            725.935,65 złotych

Zarząd Banku Spółdzielczeg

                                                                                                                                 w Goworowie

2015.04.12 11:54

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie uprzejmie zawiadamia wszystkich Członków Banku Spółdzielczego o zbliżających się zebraniach Grup Członkowskich.

Harmonogram  zebrań Grup Członkowskich Goworowo48

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Troszyn48

Zapraszamy !

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie

2015.02.04 15:08

KOMUNIKAT  dotyczący KART VISA!

Bank  Spółdzielczy  w  Goworowie w celu dostosowania zapisów wynikających z Rekomendacji KNF dotyczącej bezpieczeństwa transakcji internetowych, od dnia 01 lutego 2015 r. wprowadza zmiany w regulacjach dotyczących korzystania z kart debetowych.

Bank wprowadza następujące określenia:

Hasło 3D Secure  - przesyłane – w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystanie zabezpieczenia 3D Secure.

Portal kartowywww.kartosfera.pl -  system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.

Zabezpieczenie 3D Secure-  sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa- pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

Hasło 3 D Secure generowane będzie indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowodujezablokowanie wykonania transakcji internetowej.  Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia w placówce Banku lub telefonicznie pod jednym z numerów 29 7615017, 29 7671008 ( w godzinach pracy Banku). W przeciwnym wypadku możliwość wykonywania transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia.

Bank Spółdzielczy w Goworowie informuje, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych. W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych bezpośrednio w placówce Banku lub telefonicznie pod jednym z numerów: 29 7615017, 29 7671008 ( w godzinach pracy Banku)  oraz aktywować zabezpieczenie 3 D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Goworowie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się na portalu kartowym, należy:

  1. Wejść na stronę internetową portalu kartowego WWW. kartosfera.pl;
  2. Podać numer PESEL;
  3. Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy dostępny będzie od 1 lutego 2015 roku i za jego pośrednictwem będzie można dokonać następujących czynności:

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure;
  • zmieniać kod PIN
  • zastrzegać kartę.

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy informować na bieżąco.

Pełna treść Regulaminu karty VISA Classic Debetowa oraz regulaminu karty Visa Business Debetowa w wersji obowiązującej od 1 lutego 2015 r. dostępna jest w placówkach Banku Spółdzielczego w Goworowie.

W przypadku jakichkolwiek pytań pomogą pracownicy Banku pod jednym z numerów telefonu:

29 7614017;    29 7671008  lub w placówkach  Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie