Komunikaty       
Komunikaty

 <<    <  4  5  [6]  >    >> 

2021.02.16 13:51

Zmian w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

Od dnia 15 lutego 2021 r. zostały wdrożone następujące zmiany:

 obowiązkowe stanie się podawanie przez Klientów PINu podczas realizowania transakcji z usługą 3D Secure. Klient zawsze jako pierwszy czynnik uwierzytelnienia przy transakcji Internetowej z usługą 3D Secure będzie musiał podać kod PIN ustanowiony przez siebie w portalu Kartosfera.

<

101

 

Zmiany w procesie dokonywania transakcji kartami w Internecie

 

  <

101

 

Zmiany w portalu KartoSFERA

 

  <

101

 

Uwierzetelnienie transakcji

 

  <

101

 

Pierwsze logowanie w portalu KartoSFERA

 

      <

101

 

Aktywacja karty w portalu KartoSFERA

 

      <

101

 

Nadanie PINu w portalu KartoSFERA

 

  2020.12.30 13:27

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju przeprowadza od 4 stycznia 2021 r. cykl bezpłatnych szkoleń otwartych w formie webinariów dla Przedsiębiorców jak również pracowników banków.

Szkolenia dotyczyć będą zasad przyznawania pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0 dla przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.

Zachęcamy wszystkich, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w programie Tarczy Finansowej 2.0. o udział w szkoleniu przygotowanym przez PFR poprzez zarejestrowanie się na stronie:

https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-2-0/

Dodatkowo PFR na stronie opublikował zaktualizowane i rozszerzone zasady Tarczy Finansowej 2.0 w kształcie zaakceptowanym przez Komisję Europejską, do lektury których zachęcamy

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

2020.12.30 13:23

 Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy z 31 grudnia 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku gdy Umowa została podpisana przez właściciela firmy lub jednoosobowego reprezentanta firmy, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

• pełny odpis z KRS lub

• wyciąg z CEiDG

pobrany na dzień dostarczenia dokumentów do Banku.

W przypadku gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według KRS lub CEiDG lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie do Banku oprócz aktualnego/pełnego odpisu z KRS lub wyciągu z CEiDG również Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

Pełnomocnictwo albo Oświadczenie należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

1) Pełnomocnictwo musi być podpisane z datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności Pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego Pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

2) Oświadczenie musi zostać podpisane po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono Pełnomocnictwa osobie wnioskującej.

Pełnomocnictwo/Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według KRS lub CEiDG.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: • osobiście w placówce Banku

2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

• osobiście w placówce Banku,

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Uwaga!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobrał z bazy CEiDG wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawił go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

2020.12.29 10:31

Informacja dla Klientów w sprawie brexitu

1 stycznia 2021 r. skończy się okres przejściowy związany z brexitem. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią.

Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania - UE zostanie zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r.

Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE),

  • Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Konsekwencją ww. procesu będą m.in. zmiany w korzystaniu z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu, który przygotowaliśmy wspólnie ze Związkiem Banków Polskich.

101

 

Komunikat

2020.12.28 14:21

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku kalendarzowego w dniu 31.12.2020r. (czwartek)

kasy czynne będą czynne do godziny 14:30,

natomiast dokumenty rozliczeniowe wychodzące będą przyjmowane do realizacji do godziny 11:30.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

2020.12.22 07:54

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 24.12.2020r. (Wigilia) placówki Banku Spółdzielczego w Goworowie będą nieczynne.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy