Komunikaty       
Komunikaty

 <  1  [2]  3  >    >> 

2021.04.01 13:51

KOMUNIKAT ZUS

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS –nowa nazwa wniosku

Od 27 marca, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, zmieniła się nazwa wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Nowy symbol wniosku to EZP (wcześniej ER-WZD-01). Służy on do zgłoszenia zmiany danych osobowych i adresowych oraz sposobu wypłaty świadczeń.

Nowy wniosek ma uproszczoną formę. Dzięki temu jego wypełnienie jest łatwiejsze.

Udostępniony, nowy wniosek EZP służy do zmiany danych osób, które pobierają świadczenia w ZUS. Mogą z niego korzystać:

• osoby, którym zmieniły się dane osobowe,

• osoby, które zmieniły swoje dane adresowe,

• osoby, które chcą otrzymywać swoje świadczenie na rachunek w banku,

• osoby, które chcą zmienić wcześniej podany w ZUS numer rachunku bankowego.

Wniosek EZP jest dostępny w NA STRONIE ZUS w zakładce [Ogólny], [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca]. Można go wyszukać i utworzyć na trzy sposoby – w menu bocznym w zakładce:

• [Dokumenty i wiadomości]>[Dokumenty robocze],

• [Usługi] lub

• [Panel świadczeniobiorcy] > [Moje dane] > [Zgłoszenie zmiany danych] – jeśli jesteś świadczeniobiorcą.

Wypłata świadczeń z ZUS na konto bankowe to wygodny i bezpieczny sposób otrzymywania świadczeń. Już blisko 75 proc. klientów ZUS pobiera swoje świadczenia emerytalno-rentowe na rachunek w banku. Oznacza to, że ponad 6 mln świadczeniobiorców otrzymuje pieniądze za pośrednictwem przelewu na osobisty rachunek. Gwarantuje to szybkie i terminowe otrzymywanie świadczeń bez konieczności wychodzenia z domu.

Więcej informacji o korzyściach z pobierania świadczeń z ZUS na konto bankowe dostępnych jest na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

2021.03.31 08:15

KOMUNIKAT !!!!

Uwaga na próby wyłudzenia poufnych danych przez telefon - podszywanie się pod pracowników Banku groźne!

Ostrzegamy przed przestępcami podającymi się za pracowników banku. Osoby te przez telefon wyłudzają poufne dane dotyczące haseł, kodów PIN/SMS. Jak to robią? Informują rozmówcę, że dane te potrzebne są do zwiększenia bezpieczeństwa lub przeprowadzany jest test działania bankowości. Przestępcy mogą korzystać z techniki tzw. spoofingu numeru telefonu, w taki sposób, by w Waszym telefonie wyświetlił się numer infolinii Banku lub zaufanego pracownika Banku! Dla uwiarygodnienia swojej legendy mogą podawać się za pracowników IT lub bezpieczeństwa.

W rzeczywistości celem oszustów jest m.in. zdobycie danych do logowania/narzędzia autoryzacyjnego lub innych cennych danych, które nie powinny być upublicznione osobom postronnym!

Przypominamy, że pracownik Banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o podanie haseł dostępu, kodów PIN/SMS lub innych danych pozwalających na dokonanie transakcji. Pracownik również w rozmowie telefonicznej nie poprosi o instalację jakiegokolwiek oprogramowania na Twoim komputerze lub telefonie.

W przypadku, gdy: - odbierzesz podejrzany telefon od osoby podającej się za pracownika banku,

- masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego lub innych danych,

- podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie, skontaktuj się z bankiem!

Pamiętaj

- nie podawaj nigdy przez telefon nadmiarowych informacji, nie zdradzaj szczegółów swoich transakcji. Jeżeli masz wątpliwości - skontaktuj się osobiście z placówką Banku lub zadzwoń do nas na znany Tobie numer telefonu (koniecznie wybierz numer ręcznie, najlepiej korzystając z innego urządzenia).

2021.03.30 10:39

wielkanoc2021.jpg

2021.02.25 10:43

Moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa obowiązujące od 22.02.2021r

101

 

Moratorium - działania pomocowe obowiązujące od 22.02.2021r

 

2021.02.16 13:51

Zmian w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

Od dnia 15 lutego 2021 r. zostały wdrożone następujące zmiany:

 obowiązkowe stanie się podawanie przez Klientów PINu podczas realizowania transakcji z usługą 3D Secure. Klient zawsze jako pierwszy czynnik uwierzytelnienia przy transakcji Internetowej z usługą 3D Secure będzie musiał podać kod PIN ustanowiony przez siebie w portalu Kartosfera.

<

101

 

Zmiany w procesie dokonywania transakcji kartami w Internecie

 

  <

101

 

Zmiany w portalu KartoSFERA

 

  <

101

 

Uwierzetelnienie transakcji

 

  <

101

 

Pierwsze logowanie w portalu KartoSFERA

 

      <

101

 

Aktywacja karty w portalu KartoSFERA

 

      <

101

 

Nadanie PINu w portalu KartoSFERA

 

  2020.12.30 13:27

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju przeprowadza od 4 stycznia 2021 r. cykl bezpłatnych szkoleń otwartych w formie webinariów dla Przedsiębiorców jak również pracowników banków.

Szkolenia dotyczyć będą zasad przyznawania pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0 dla przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.

Zachęcamy wszystkich, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w programie Tarczy Finansowej 2.0. o udział w szkoleniu przygotowanym przez PFR poprzez zarejestrowanie się na stronie:

https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-2-0/

Dodatkowo PFR na stronie opublikował zaktualizowane i rozszerzone zasady Tarczy Finansowej 2.0 w kształcie zaakceptowanym przez Komisję Europejską, do lektury których zachęcamy

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp