KANAŁY ELEKTRONICZNE
Oferta kanałów elektronicznych na dostęp do rachunków bankowych poprzez kanały elektroniczne dla przedsiębiorstw

Karty własne BS:

Bank Spółdzielczy w Goworowie wydaje swoim klientom karty bankomatowe własne. Dzienny limit wypłat gotówki wynosi 1 000 zł.

Korzyści płynące z posiadania karty:

  • łatwy i wygodny sposób sprawdzania stanu swojego rachunku,
  • możliwość wypłat gotówki niezależnie od pory dnia.  

 


Karty VISA Elektron:

Karta VISA Elektron jest międzynarodową kartą płatniczą , wydawaną na okres 24 miesięcy.

Umożliwia ona Posiadaczowi karty wypłatę gotówki w bankomatach w kraju i na świecie oznaczonych logo „VISA”.

W kraju bezpłatnie realizowane są wypłaty we wszystkich bankomatach banków spółdzielczych oraz  Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Karta VISA Elektron pozwala również na dokonywanie płatności  za towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych oznaczonych logo „VISA”.

Transakcje dokonane przy użyciu karty za granicą realizowane są w walucie lokalnej i przeliczane na USD przez VISA International według kursów i reguł stosowanych przez VISA International. Natomiast rachunek obciążany jest kwotą w złotych, ustaloną wg ogłoszonego przez Bank  kursu sprzedaży pieniądza dla USD obowiązującego w dniu rozliczenia.

            W przypadku utraty karty, aby uniknąć strat finansowych należy bezzwłocznie zgłosić w PolCardzie zastrzeżenie karty pod nr tel.:  (022) 515 31 50

            Przy zastrzeganiu karty należy podać:

            - numer karty , imię i nazwisko Posiadacza,

               lub

            - imię i nazwisko Posiadacza,

            - datę urodzenia,

            - nazwisko panieńskie matki.


 

SMS banking:

SMS Banking pozwala wygenerować i przesłać do klienta na telefon komórkowy informacje na temat stanu środków oraz obrocie na rachunkach, bez konieczności kontaktowania się z pracownikami banku.

Klient może otrzymywać informacje o:

* zmianie salda rachunku

# bezpośrednio po wykonaniu operacji

# na koniec dnia roboczego

* stanie rachunku na koniec dnia roboczego

Przy pomocy poleceń wprowadzonych z klawiatury w łatwy i przejrzysty sposób można uzyskć informacje na temat:

* ostatnich operacji na rachunku

* operacji z podanego okresu

* oprocentowania rachunku

Usługa dostępna niezależnie od operatora telefonii komórkowej.