Czwartek 29 Września 2016
Michaliny, Michała
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-53-66
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
Komunikaty       
Komunikaty

 [1]  2  3  >    >> 

2016.06.23 09:10

Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Goworowie
w dni robocze w godzinach od 730 do 1430

Dodaj nowy komentarz

2016.06.21 11:42

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Goworowie informuje o możliwosci wydania przez Klienta do jego indywidualnych rachunków, dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o terści art. 56 ustawy - Prawo bankowe, tj. o: dopuszczalnej wysokości zadysponowanej kwoty, rodzaju rachunków, do których możliwe jest złożenie dyspozycji (tj. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędniościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowej lokaty oszczędniościowej), oraz o skutku złożenia dyspozycji (wyłata przez Bank określonej kwoty osobie/osobom wskazanym w dyspozycji), jak również o tym, że zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję oraz o tym, że osobą/osobami wskazaną/wskazanymi w dyspozycji (zapisobiorcą/zapisobiorcami) mogą być: małzonek, wstępni, zasępni lub rodzeństo.

Zarząd Banku

 

Posiadacze rachunków oszczędniościowo-rozliczeniowych, lokat terminowych oraz rachunku a'vista zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z powyższą informacją. Wzór oświadczenia dostępny do pobrania w załączniku.

Oswiadczenie.pdf

Dodaj nowy komentarz

2016.05.16 22:40

Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie z dnia 11 maja 2016 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie informuje, że w dniu 11maja 2016 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli na którym oceniono działalność Banku za 2015 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej w kwocie złotych 544.164,45 w następujący sposób:

Zysk brutto za 2015 rok                                                                    544.164,42 zł

  • podatek dochodowy za 2015 r.                                             - 97.915,00 zł
  • podatek dochodowy odroczony                                            - 28.138,00 zł

Zysk netto do podziału  przeznacza na                                             418.111,42 zł

  • fundusz zasobowy                                                                418.111,42 zł

 

 

                                                                              Zarząd BS w Goworowie

Dodaj nowy komentarz

2016.04.22 09:24

SZANOWNI PAŃSTWO,

113

Dodaj nowy komentarz