Komunikaty       
Komunikaty

 [1]  2  3  >    >> 

2022.04.14 08:36

zyczenia.jpg

2022.04.03 16:08

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie stosowanie do § 37 Statutu Banku i na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 16/2022 z dnia 25 marca 2022 r. zwołuje ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH w 2022 roku według poniższego porządku obrad i załączonego harmonogramu :

Porządek zebrania :

1. Otwarcie obrad ,wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania .

2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu działania Zebrania Grupy Członkowskiej .

3. Przedłożenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok wraz z informacją z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej .

4. Przedłożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok.

5. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.

6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli .

7. Dyskusja, zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.

8. Zakończenie zebrania .

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie

            101

 Harmonogram zebrań

 

 

2022.03.29 10:10

BLIK STOP OSZUSTOM

 

 

101

BLIK stop oszustom

 

 

 

2022.03.29 10:00

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez bank z / do ww. krajów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj:https://www.sanctionsmap.eu/#/main

2022.02.28 09:41

Szanowni Klienci,

Środki na rachunkach bankowych w Naszym Banku są w pełni bezpieczne i ciągle monitorowane, biorąc pod uwagę wszystkie alerty bezpieczeństwa. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na gotówkę od 24.02.20222r. może się zdarzyć chwilowy brak gotówki w bankomatach czy kasach Naszego Banku. Wynika to tylko i wyłącznie ze względów technicznych

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie

2022.02.28 09:31

JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH PIENIĘDZY?

Korzystając z bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.

× NIGDYnie podawaj nikomu przez Internet lub telefon swoich danych osobowych, identyfikatorów ani haseł.

× Nie instaluj oprogramowania i nie ściągaj aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł.

× Nie otwieraj maili od nieznanych nadawców, nie klikaj w załączniki do wiadomości czy smsów, które wydają Ci się podejrzane (np. pochodzą od firmy kurierskiej, chociaż niczego nie zamawiałeś w sklepach internetowych albo od dostawcy energii, z którym nie masz podpisanej umowy).

× Nie klikaj w linki prowadzące do stron rzekomo aktualizujących Twoje certyfikaty bezpieczeństwa lub system transakcyjny – bank NIGDY o to nie prosi w mailach.

× Uważaj na wiadomości, w których ktoś prosi Cię o dopłatę do jakiejś transakcji – upewnij się, najlepiej dzwoniąc do danej osoby lub firmy, czy prośba jest prawdziwa.

× Nie wysyłaj kodów BLIK nawet osobom znajomym, które proszą Cię o to przez Facebooka, messangera lub inny serwis społecznościowy, najlepiej zadzwoń i zapytaj, czy rzeczywiście ktoś miał do Ciebie taką prośbę.

 

 Korzystaj zawsze z aktualnego systemu operacyjnego oraz z aktualnych aplikacji. Zabezpiecz swój komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.

 Korzystaj z poprawnych, czyli trudnych do rozszyfrowania haseł do komputera i do bankowości internetowej. Silne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie zapisuj haseł ani ich nie przekazuj innym osobom.

 Ustal bezpieczne limity przelewów internetowych i płatności kartą. Łatwo je zmienisz w bankowości elektronicznej.

 Korzystaj z bankowości elektronicznej na własnym sprzęcie i w miejscu z zaufanym Internetem. Unikaj logowania w miejscach typu kino, kawiarnia, publiczne hot-spoty.

 Zawsze po zakończeniu korzystania z bankowości internetowej klikaj w przycisk „Wyloguj”.

 Logując się na stronę bankowości internetowej, sprawdź poprawność adresu i szyfrowanie połączenia (adres powinien zaczynać się od https://... a obok powinien być widoczny symbol zamkniętej kłódki). Sprawdź także dokładnie poprawność adresu URL pod kątem literówek i niestandardowych znaków, które bardzo często nie są widoczne na pierwszy rzut oka.

 Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty o błędach certyfikatów wyświetlane przez przeglądarkę internetową. Zrezygnuj z transakcji, jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości.

 Nie instaluj na swoim komputerze programów z nieznanych źródeł.

 Na komputerze korzystaj z klawiatury ekranowej wprowadzając hasło.

 Śledź informacje oraz komunikaty publikowane na stronie Banku oraz przesyłane na Twoją skrzynką w systemie bankowości elektronicznej.

Jeśli ktoś dzwoni do Ciebie podając się za pracownika banku, jeśli otrzymujesz wiadomości, których nadawcy podszywają się pod bank lub po prostu coś Cię zaniepokoiło w związku z przelewami, zadzwoń na naszą Infolinię.