Kredyt na finansowanie działalności gospodarczej

Kredyt na działalność gospodarczą udzielany jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególności;

  1. przedsiębiorcom,
  2. małym lub średnim przedsiębiorcom MSP;

 Bank udziela następujących rodzajów kredytów:

  • ze względu na okres kredytowania:

   a/ krótkoterminowych – z okresem kredytowania do 1 roku,

   b/ średnioterminowych – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,

   c/ długoterminowych – z okresem kredytowania powyżej 3 lat.

  • ze względu na przedmiot kredytowania:
  1. obrotowe  przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności    związanej z zaopatrzeniem, produkcją , sprzedażą i świadczeniem usług, w tym leasingowych  oraz procesem rozliczeń pieniężnych,
  2. inwestycyjne, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć  inwestycyjnych i rozwojowych.

Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

Udział środków własnych Kredytobiorcy ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem postanowień dla danego rodzaju kredytu.