Oferta dla przedsiębiorstw        Kredyty        Kredyt obrotowy       
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej działalności, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów oraz procesem rozliczeń pieniężnych.
Kredyt może być udzielony na sfinansowanie należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.
Kredyt obrotowy może być udzielony w rachunku kredytowym na okres jednego roku. W przypadku uzasadnionym cyklem produkcyjnym, wzrostem produkcji, wprowadzeniem nowych technologii, kredyt może być udzielony na okres spłaty od jednego roku do trzech lat.