Oferta dla przedsiębiorstw        Kredyty        Kredyt w rachunku bieżącym       
Kredyt w rachunku bieżącym

Kredytobrotowy w rachunku bieżącym skierowany jest do przedsiębiorców posiadających konto w naszym banku.   

 Bank  udziela  kredytu w rachunku bieżącym rolnikowi który:

  1.  posiada rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiązany zostanie w umowie kredytowej do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w zadłużeniu Klienta,
  2. posiada zdolność kredytową i zostanie pozytywnie oceniony przez Bank na podstawie złożonego wniosku o kredyt wraz z załącznikami,

Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych na rachunku.

Każdy wpływ środków na rachunek powoduje zmniejszenie zadłużenia , a tym samym minimalizuje koszt kredytu .

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.