Oferta dla przedsiębiorstw        Kredyty        Kredyt rewolwingowy       
Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, wynikającymi z prowadzenia działalności rolniczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku.

Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym (do 1 roku), odnawialnym tzn. że w trakcie trwania umowy kredytu każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.

Spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy.