Rolnicy Indywidualni        Rachunki oszczędnościowe       
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
RACHUNKI BIZNES PRESTIŻ

Rachunek   ,, BIZNES PRESTIŻ ”.

Pozwala  Rolnikowi  na łatwe i wygodne korzystanie z pieniędzy. Zapewnia  bezpieczeństwo środków pieniężnych i stały dostęp do gotówki. 

Rachunek BIZNES PRESTIŻ umożliwia w szczególności: 

 1. przechowywanie środków pieniężnych w złotych,
 2. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i rolniczą,
 3. otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych,
 4. korzystanie z kredytu w Rachunku BIZNES PRESTIŻ w złotych i innych kredytów
  w złotych na działalność gospodarczą, oferowanych przez Bank,
 5. składanie stałych zleceń,
 6. składanie poleceń zapłaty,
 7. korzystanie z kart bankowych,
 8. korzystanie z systemu bankowości elektronicznej,
 9. korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach Rachunku BIZNES PRESTIŻ, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach.