Oferta dla przedsiębiorstw        Kredyty        Kredyt płatniczy       
Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań takich jak np. zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.,

Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty (tj. wysokości iloczynu dni kredytowania oraz dziennych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku).

Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej, w ciężar rachunku kredytowego.

Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 30 dni.

Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy