Pracownicy Banku Spółdzielczego w Goworowie dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa Klienta była zawsze na najwyższym poziomie .

Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań – możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form :

  • telefonicznie – w tym celu skontaktuj się z (29) 7614017 ;
  • elektronicznie – napisz na adres : sekretariat@bsgoworowo.pl
  • pisemnie - wysyłając list na adres Bank Spółdzielczy w Goworowie ul. Kościelna Nr 1 07-440 Goworowo ,
  • osobiście - w najbliższej placówce .

Wszystkie Reklamacje wpływające do Banku Spółdzielczego w Goworowie rozpatrywane są ze szczególną starannością . Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do Banku zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Ciebie reklamację może wynieść 30 dni kalendarzowych .

Zgłaszane przez Ciebie Reklamacje rozpatrywane są przez Bank Spółdzielczy w Goworowie nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną przez Ciebie reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny.

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi czy reklamacji nie satysfakcjonuje Cię ? W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie od decyzji Banku.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku Spółdzielczego w Goworowie do :

  • Arbitra Bankowego – w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8000 zł.
  • Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
  • Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego
  • Rzecznika Finansowego

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Planu Powstańców Warszawy 1 , 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu : Komisja Nadzoru Finansowego , Plac Powstańców Warszawy 1 , skr.poczt.419, 00-950 Warszawa .

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]