Kredyty Preferencyjne

Kredyty preferencyjne rolnicze z dopłatami AR i MR

Kredyty Pomostowe

Kredyty pomostowe "Unia Biznes" i "Unia super biznes" na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Kredyty pomostowe dotyczące finansowania przedsięwzięć funduszami strukturalnymi.

Kredyt Obrotowy w RK

Kredyt obrotowy dla rolników w rachunku kredytowym.

Kredyt w Rachunku Bieżącym

Kredyt obrotowy w Rachunku Bieżącym

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny komercyjny

Kredyt Płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, wynikającymi z prowadzenia działalności rolniczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]