Możliwość złożenia przez klienta wniosku odwoławczego

Przypominam, że od dnia 18 maja br. klienci, którym Polski Fundusz Rozwoju przyznał subwencję w kwocie niższej od wnioskowanej, mają możliwość odwołać się od tej decyzji.

Poniżej przekazuję kluczowe informacje dotyczące odwołań:

1) W jakiej sytuacji i kiedy klient może złożyć wniosek odwoławczy?

Klient może odwołać się od decyzji PFR, jeśli przyznano mu niższą kwotę subwencji finansowej niż ta, o którą wnioskował. Odwołanie może złożyć tylko na kwotę różnicy pomiędzy tymi kwotami. Wniosek odwoławczy można złożyć maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, od której klient się odwołuje.

2) Ile razy klient może złożyć wniosek odwoławczy?

Klient może złożyć wniosek odwoławczy maksymalnie 2 razy. Każdy kolejny wniosek odwoławczy zostanie odrzucony przez PFR. Drugi wniosek odwoławczy może złożyć tylko ten klient, któremu w wyniku wniosku pierwotnego i pierwszego odwołania nie została wypłacona łącznie maksymalna kwota, którą podał we wniosku.

3) O czym klient powinien wiedzieć składając wniosek odwoławczy?

Wniosek odwoławczy:

 1. może być złożony przez inną osobę, która reprezentuje firmę;
 2. musi być złożony w tym samym banku, w którym złożony jest wniosek pierwotny;
 3. musi zawierać ID wniosku pierwotnego oraz wszystkie oświadczenia, takie jak we wniosku pierwotnym, w tym:

o wszystkie oświadczenia wiedzy na temat przedsiębiorcy i jego sytuacji gospodarczej o wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.), nawet jeśli wniosek odwoławczy składa ta sama osoba, która podpisywała Umowę.

4) Czego klient nie może zmienić we wniosku odwoławczym?

 1. statusu firmy, tzn. jest mikroprzedsiębiorcą czy MŚP;
 2. miesiąca spadkowego;
 3. miesiąca, do którego porównuje miesiąc spadkowy;
 4. liczby pracowników (należy podać liczbę pracowników na miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia pierwotnego wniosku, tzn. jeśli klient złożył wniosek w kwietniu, a odwołuje się od decyzji w maju, to liczbę pracowników podaje na marzec).

5) Co klient powinien sprawdzić zanim złoży wniosek odwoławczy?

 1. czy nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS;
 2. czy liczba pracowników, która została zgłoszona do ZUS jest zgodna z rzeczywistością;
 3. czy spełnia inne wymogi formalne, takie jak rezydencja podatkowa w Polsce, nie działa w branży wykluczonej z pomocy.

6) Kiedy klient nie może złożyć wniosku odwoławczego?

 1. w przypadku kiedy jego pierwszy wniosek został zaakceptowany w kwocie jaką ma podaną we wniosku;
 2. w sytuacji, gdy jego pierwszy wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez PFR;
 3. klient otrzymał od PFR decyzję negatywną – w takiej sytuacji musi złożyć nowy wniosek.

7) Jakie mogą być decyzje PFR w procesie odwoławczym?

 1. negatywna – nie dochodzi do wypłaty świadczenia;
 2. częściowo pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia, ale na mniejszą kwotę niż podana we wniosku; c) w pełni pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia do wysokości podanej we wniosku kwoty.

8) Jak klient może złożyć nowy wniosek odwoławczy?

Klient, któremu przyznano niższą kwotę subwencji finansowej niż ta, o którą wnioskował, ma udostępniony w swojej bankowości elektronicznej specjalny wniosek, który służy do złożenia wniosku odwoławczego. Każdy inny klient może złożyć wniosek na standardowych zasadach.

 

REKLAMACJA

Klient może złożyć zgłoszenie reklamacyjne PFR tylko i wyłącznie w banku, w którym złożył wniosek o przyznanie subwencji.!!!!!!!

Na stronie PFR pojawiła się oficjalna informacja dla Beneficjentów o możliwości składania reklamacji.

Poniżej znajduje się link do strony PFR z treścią tego komunikatu:

https://pfrsa.pl/aktualnosci/informacja-polskiego-funduszu-rozwoju-na-temat-realizacji-tarczy-finansowej-pfr-dla-mikro-malych-i-srednich-firm-oraz-procedury-wyjasniajacej.html

W ramach Programu Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm Klienci mogą składać nowe wnioski o subwencję finansową do końca lipca 2020 r. W uzasadnionych przypadkach przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Wnioski reklamacyjne będą rozpatrywane również po zakończeniu Programu. Jednocześnie informujemy, że od dnia dzisiejszego reklamacja, która została pozytywnie rozpatrzona przez PFR i dotyczyła ponownego złożenia wniosku w bankowości internetowej, od strony technicznej jest już możliwa.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]