Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze

 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych i  do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.

 Posiadanie rachunku pozwala na:

  • swobodne dysponowanie środkami,
  • wygodne formy rozliczeń z kontrahentami,
  • dokonywanie rozliczeń z kontrahentami,
  • dokonywanie natychmiastowych przelewów między jednostkami organizacyjnymi banku,
  • składanie stałych zleceń,
  • lokowanie nadwyżek na lokatach terminowych,
  • korzystanie z usługi Internet Banking. 

Do otwarcia rachunku rozliczeniowego niezbędne jest:

  • złożenie wniosku o otwarcie rachunku,
  • wypełnienie Karty Wzorów Podpisów,
  • zawarcie Umowy.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]