Kanały elektroniczne

Karty własne BS:

Bank Spółdzielczy w Goworowie wydaje swoim klientom karty bankomatowe własne. Dzienny limit wypłat gotówki wynosi 1 000 zł.

Korzyści płynące z posiadania karty:

 • łatwy i wygodny sposób sprawdzania stanu swojego rachunku,
 • możliwość wypłat gotówki niezależnie od pory dnia.  

Karty VISA Elektron:

Karta VISA Elektron jest międzynarodową kartą płatniczą , wydawaną na okres 24 miesięcy.

Umożliwia ona Posiadaczowi karty wypłatę gotówki w bankomatach w kraju i na świecie oznaczonych logo „VISA”.

W kraju bezpłatnie realizowane są wypłaty we wszystkich bankomatach banków spółdzielczych oraz  Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Karta VISA Elektron pozwala również na dokonywanie płatności  za towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych oznaczonych logo „VISA”.

Transakcje dokonane przy użyciu karty za granicą realizowane są w walucie lokalnej i przeliczane na USD przez VISA International według kursów i reguł stosowanych przez VISA International. Natomiast rachunek obciążany jest kwotą w złotych, ustaloną wg ogłoszonego przez Bank  kursu sprzedaży pieniądza dla USD obowiązującego w dniu rozliczenia.

 

W przypadku utraty karty, aby uniknąć strat finansowych należy bezzwłocznie zgłosić w PolCardzie zastrzeżenie karty pod nr tel.:  22 515 31 50

Przy zastrzeganiu karty należy podać:

 • numer karty , imię i nazwisko Posiadacza,

lub

 • imię i nazwisko Posiadacza,
 • datę urodzenia,
 • nazwisko panieńskie matki.

SMS banking:

SMS Banking pozwala wygenerować i przesłać do klienta na telefon komórkowy informacje na temat stanu środków oraz obrocie na rachunkach, bez konieczności kontaktowania się z pracownikami banku.

Klient może otrzymywać informacje o:

 • zmianie salda rachunku
  • bezpośrednio po wykonaniu operacji
  • na koniec dnia roboczego
 • stanie rachunku na koniec dnia roboczego

Przy pomocy poleceń wprowadzonych z klawiatury w łatwy i przejrzysty sposób można uzyskć informacje na temat:

 • ostatnich operacji na rachunku
 • operacji z podanego okresu
 • oprocentowania rachunku

Usługa dostępna niezależnie od operatora telefonii komórkowej.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]