Rachunek "BIZNES PRESTIŻ".

 Pozwala  Rolnikowi  na łatwe i wygodne korzystanie z pieniędzy. Zapewnia  bezpieczeństwo środków pieniężnych i stały dostęp do gotówki. 

Rachunek BIZNES PRESTIŻ umożliwia w szczególności: 

  1. przechowywanie środków pieniężnych w złotych,
  2. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i rolniczą,
  3. otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych,
  4. korzystanie z kredytu w Rachunku BIZNES PRESTIŻ w złotych i innych kredytów w złotych na działalność gospodarczą, oferowanych przez Bank,
  5. składanie stałych zleceń,
  6. składanie poleceń zapłaty,
  7. korzystanie z kart bankowych,
  8. korzystanie z systemu bankowości elektronicznej,
  9. korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach Rachunku BIZNES PRESTIŻ, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]