Zarząd Banku:

 • Lucyna Lewicka - Prezes Zarządu
 • Zofia Napiórkowska - Wiceprezes Zarządu
 • Elżbieta Kapuścińska - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku

 • Józef Dumała - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Tadeusz Jasionek - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Andrzej Dobkowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Wiesław Choromański - Członek Rady Nadzorczej
 • Stefan Czartoryski - Członek Rady Nadzorczej
 • Rafał Iwański- Członek Rady Nadzorczej
 • Wanda Paprocka - Członek Rady Nadzorczej
 • Stanisław Wojciechowicz - Członek Rady Nadzorczej

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]