Rachunki oszczędnościowe
Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze

Rachunki  rozliczeniowe  bieżące  i pomocnicze

Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych i  do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.

 Posiadanie rachunku pozwala na:

  1. swobodne dysponowanie środkami,
  2. wygodne formy rozliczeń z kontrahentami,
  3. dokonywanie rozliczeń z kontrahentami,
  4. dokonywanie natychmiastowych przelewów między jednostkami organizacyjnymi banku,
  5. składanie stałych zleceń,
  6. lokowanie nadwyżek na lokatach terminowych,
  7. korzystanie z usługi Internet Banking. 

Do otwarcia rachunku rozliczeniowego niezbędne jest:

  •  złożenie wniosku o otwarcie rachunku,
  • wypełnienie Karty Wzorów Podpisów,
  • zawarcie Umowy.