PROWIZJE I OPŁATY       
Prowizje i opłaty

Bank  Spółdzielczy  32

    w Goworowie

 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

ZA  CZYNNOŚCI  BANKOWE

POBIERANE  PRZEZ  BANK  SPÓŁDZIELCZY

W  GOWOROWIE 

 

101

Tabela prowizji i opłat